All for Joomla All for Webmasters

En Popüler

Adana Havalimanı'dan Osmaniye Servis Osmaniye den Adana Havalimanı'a Servis

Aydın Kuyucak İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

TanıtımFavorilere Ekle
0.00 (0 Yorum)

Firma Hakkinda

Aydın Kuyucak İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Adres ve Telefon (İletişim) Bilgileri:

Adres            : Beş Eylül Mah. Atatürk Cad. 2 Hükümet Konağı Kuyucak/Aydın
Telefon         :  0256 371 40 16
Faks              : 
E-posta         : 

Kuyucak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Aydın ili Kuyucak ilçesin de yer almaktadır Vakıflar ve Dernekler

sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Kuyucak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 nasıl ulaşabileceğinizi haritamızda ve Yol tarifini tıklayabilir veya

haritadaki konumunu görebilir veya  telefon numaralarından 

Aydın Kuyucak İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 

ulaşabilirsiniz. Veya Kaymakamlığın Web Sitesini Ziyaret edebilirsiniz. Tıklayınız.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

VAKFIN GÖREV TANIMI VE VERİLEN HİZMETLER
Vakfımız, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun
amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi kimselere yardımda
bulunmak amacıyla 1986 yılında kurulmuştur.
3294 Sayılı Kanun'un ikinci maddesine göre, 'Fakrü zaruret içinde ve muhtaç
durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan
ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak
küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde
topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek
kişiler' bu kanunun kapsamı içindedir. (Ek fıkra: 30/5/1997-KHK-572/17 md.;
Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/77 md.) Ancak, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun gereği
ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır. Ancak yıl
içinde ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona
geri ödenir. (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/17 md.) Ayrıca, kanunla veya
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına
tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte,
Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri,
onaltı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden
az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun
kapsamındadır. (3) (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/17 md.) Her türlü acil
durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler ise,
Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca
belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde bu Kanun ile
sağlanacak haklardan yararlandırılır. 
Vakfımızın karar organı Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti, Vali  
Başkanlığında, Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü,
İl Sağlık Müdürü, İl Tarım ve  Orman Müdürü, Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürü, İl Müftüsü, 1 Köy Muhtarı, 1 Mahalle Muhtarı,
2 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve İl Genel Meclisinin
belirlediği 2 hayırsever vatandaştan oluşur.
Vakfımıza yapılan müracaatlar, periyodik aralıklarla toplanılan Mütevelli
Heyeti Toplantılarında, yapılan inceleme ve araştırma sonucu
değerlendirilmekte olup, verilen kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınmaktadır.
Mevcut olan yardım programları ile vatandaşlarımız desteklenmektedir.
Bu yardım programlarının yanında proje uygulamaları ile de
vatandaşlarımızın gelir elde etmeleri sağlanmaktadır.
Vakfımız tarafından uygulanan sosyal yardım programları:
Periyodik (Nakdi) Yardımlar
Yiyecek ve Giyecek Yardımları
Sağlık Destek Yardımları
Eğitim Yardımları
Yakacak Yardımları
Özel Amaçlı (Yangın vs.) Yardımlar
Şartlı Nakit Transferi Sağlık Destekleri
Şartlı Nakit Transferi Eğitim Destekleri
Eşi Vefat Etmiş Yardımı
Öksüz Yetim Yardımı
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
Evde Bakım Yardımı
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı
Kronik Hastalık Yardımı
Elektrik Tüketim Desteği
Vakfımızca, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun
2. maddesinde belirtilen "geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğrenim
imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale gelebilecek,
üretken duruma geçebilecek kişilere" yönelik proje destekleri de verilmektedir.
VAKIF MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
İşin Özeti : Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.
Vakfın Hizmet alanına yönelik görevler: 
1- Mütevelli Heyeti gündemini hazırlamak veya hazırlatmak, sekretarya
görevini planlamak ve uygulamak, 
2- Yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve
işlemleri planlamak, organize etmek.
3- Belirli zaman aralıklarında yapılacak incelemelere göre, durumu değişen
hanelerin incelenmesini sağlamak.
4- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin görev alanında olan sosyal inceleme
kapsamındaki hane ve çevre incelemelerinin takibini ve denetimini yapmak.
5- Yardım dağıtımının organizasyonunu yapmak ve nezaret etmek.
6- Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili karşılıklı görüşmeleri gizlilik ilkesine
uygun olarak yapmak ve gereği halinde vakıf başkanına raporlamak,
7- Vakıfla ilgili kanun, yönetmelik, genelge, genel yazı gibi düzenlemeler hakkında
bilgi sahibi olmak ve ilgililere bilgi vermek,
8- Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi işlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen
şekilde ve süre sınırları içerisinde sonuçlandırılarak SGK’ya bildirilmesini sağlamak
Vakfın muhasebesi ve mali yükümlülüklerine yönelik görevler:
1- Vakıf Muhasebesinin ilgili mevzuata uygun ve düzenli bir şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,
2- Vakıfta muhasebeci bulunmaması durumunda ilgili görevi yapmak ya da yaptırmak,
3- Vakfın vergi ve yasal yükümlülüklerine ilişkin tahakkuk ve ödeme işlemlerini yaptırmak ve takip etmek,
4- Resmi kurum/kuruluşlara verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve
diğer mali tabloları tam ve doğru olarak düzenlenmesini, yasal süresi içinde ilgili
yerlere verilmesini sağlamak ve takip etmek,
5- Vakfın aylık mali durumunu gösteren raporu Mütevelli Heyetine sunmak,
Vakfın genel idaresine yönelik görevler:
1- Vakıf personelinin çalışmalarını takip ederek uyum içinde ve verimli olarak
görevlerini yapabilmeleri için aralarında iş bölümü yapmak, hizmet içi eğitimlerini
sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
2- Personelin izin işlerini planlamak ve Vakıf Başkanının onayına sunmak,
3- Personelin özlük dosyalarını tutmak ve işlemlerini takip etmek,
4- Vakfın ihtiyacı olan malzemenin mevzuata uygun olarak satın alınması,
kaydının tutulması ve en verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak
5- Vakıf başkanı tarafından verilen vakfın hizmet alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

Kaynak:http://www.kuyucak.gov.tr/ilce-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi-mudurlugu

Hemen Ara

Yol Tarifi İçin Tıklayınız

İlgili Aramalar:

Aydın Kuyucak Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
nasıl ulaşırım? İrtibat bilgileri,
adres bilgileri,
telefon bilgileri,
web sayfası/Sitesi,
haritadaki konumu,
Aydın'ın ilçesi Kuyucak'ta
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı tarafından
59 öksüz ve yetim çocuk için konferans,
Kuyucak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç
sahiplerine yardımda bulundu,
kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
kuyucak evlidağ
kuyucak kaymakamlık
Kuyucak sosyal yardımlaşma,
Kuyucak sosyal yardımlaşma vakfı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kuşadası/aydın,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Kuyucak ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kuşadası/aydın,
Kuyucak belediyesi sosyal yardımlaşma,
sosyal yardımlaşma kuşadası,
Kuyucak sosyal yardımlaşma tel,
Kuyucak Sosyal yardımlaşma başvuru,
Kuyucak Kaymakamlığı telefon numarası,
Kuyucak Kaymakamlığı Seyahat İzin belgesi,
Kuyucak Belediyesi Güvercin Masa,
Kuyucak kaymakamlığı yol tarifi,
Kuyucak Kaymakamlığı Yardım başvurusu,
Kuyucak Sosyal yardimlasma ve DAYANIŞMA Vakfı Online Başvuru,
Sosyal yardım başvuru formu,
Buraya nasıl gidilir?,
Aydın İli Kuyucak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile nasıl iletişim kurabilirim?,
Aydın İli Kuyucak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı nerede?,
Buranın çalışma saatleri nasıl?,
Kuyucak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yeni Adresinde,
Kuyucak Ada,
Kuyucak KAYMAKAMLIĞI telefon numarası,
Kuyucak Kaymakamlığı,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Başkanlığımız (1) Müdür ve (4) Memur
olmak üzere toplam 5 personel ile hizmet vermektedir,
Buraya nasıl gidilir?,
Kuyucak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
ile nasıl iletişim kurabilirim?,
Kuyucak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı nerede?,
Kuyucak Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı tarafından 385 dar gelirli
aileye 385 Bin TL maddi yardım,
Kuyucak sosyal yardımlaşma,
aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma vakfı,
aydın Kuyucak sydv,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma,
aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma vakfı,
Kuyucak kaymakamlık,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Kuyucak kaymakamlığı sosyal yardımlaşma,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nazilli,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı söke,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı formu,
germencik sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
sosyal yardımlaşma aydın,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı seyhan,
Kuyucak sydv,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Kuyucak kaymakamlığı sosyal yardımlaşma,
Kuyucak şenköy,
Kuyucak sayfası,
Kuyucak kaymakamlığı,
Kuyucak mersinbeleni,
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ,
KOÇARLI KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA. BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE,
Aydın, Kuşadası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),
Kuyucak Sosyal Yardimlaşma Ve Dayanişma Vakfi Başkanliği,
Kuyucak Kaymakamı,
Kuşadası/Aydın,
Kuyucak Nüfusu,
İncirliova Kaymakamlığı,
Horasan Kaymakamı,
Aydın kaymakamları,
Kuyucak Kaymakamlığı,
Kuyucak Kaymakamlığı,
Kuyucak SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
Sultanhisar KAYMAKAMLIĞI Sosyal yardımlaşma,
Kuyucak Kaymakamı,
Kuyucak Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı Kuşadası, Aydın,
Horasan Kaymakamı,
Aydın kaymakamları,
Kuyucak Kaymakamlığı,
Kuyucak KAYMAKAMLIĞI telefon numarası,
Buraya nasıl gidilir?,
Kuyucak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile nasıl iletişim kurabilirim?,
Kuyucak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı nerede?,
Aydın Kuyucak SYDV Personel Alım İlanı,
AYDIN İLİ Kuyucak İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI,
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
Bozdoğan · Buharkent · Çine · Didim · Germencik · İncirliova ·
Karacasu · Kuyucak · Kuyucak · Kuyucak · Kuyucak · Kuyucak ·
Nazilli · Söke · Sultanhisar · Yenipazar,
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü,
Kuyucak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aydın ili
Kuyucak ilçesinde faaliyet gösteren T.C.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma vakfı,
e vakıf sosyal yardımlaşma,
sosyal yardımlaşma vakfı edirne,
butunleşik sosyal yardımlaşma,
Kuyucak Kaymakamlığı,
Kuyucak KAYMAKAMLIĞI telefon numarası,
Aydın kaymakamları,
Söke ilçe kaymakamlığı,
Aydın Yenipazar Kaymakamlık,
Sultanhisar KAYMAKAMLIĞI,
Kuyucak Kaymakamı,
AYDIN Kaymakamlığı telefon numarası,
Buraya nasıl gidilir?,
Kuyucak Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma
Vakfı ile nasıl iletişim kurabilirim?,
Kuyucak Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı nerede?,
Buranın çalışma saatleri nasıl?,
Aydın Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü,
aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma,
aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın kaymakamlığı yardım başvurusu,
aydın merkez sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
AYDIN SOSYAL yardimlasma numarasi,
Aydin sosyal yardımlaşma telefon numarası,
Kuyucak kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma,
Kuyucak sosyal yardımlaşma vakfı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
sosyal yardımlaşma aydın,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aydın,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kuşadası,
Sosyal yardimlasma ödemeleri,
Sosyal-yardimlasma telefonu,
sosyal-yardimlasma vakfı,
Valilik Yardım fonu,
Yüreğir Vakıf nakdi yardım sorgulama,
Birlikler Vakıflar ve Dernekler kategorisine ait olan ve
Kuyucak ilçesinde yer alan AYDIN SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI kaydı,
İl Vakfımız ile Kuyucak Ilçe Vakfımız müşterek Deprem tatbikatı
çalışmalarına devam ediyoruz,
Kuyucak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın
2020 faaliyet raporunu hakkında bilgi,
ilçe sos yrd. hizmet standartları. T.C.. Kuyucak KAYMAKAMLIĞI.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI.
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU,
Aydın kaymakamlık sosyal yardimlasma,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Kuyucak kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma,
Aydın Kuyucak Sosyal yardımlaşma telefon numarası,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nerede,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Aydın Kuyucak Sosyal yardımlaşma telefon numarası,
Aydın Kuyucak sydv,
Aydın Kuyucak sydv iletişim,
Aydın yildirim kaymakamliği telefon numarası,
Aydın sosyal yardimlasma ve dayanişma vakfı,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı,
Aydın Kuyucak kaymakamlık yardım başvurusu,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Kuyucak ,
www Kuyucak sydv org tr,
Kuyucak belediyesi sydv,
Kuyucak kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Kuyucak kaymakamlığı sydv,
Kuyucak sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı,
Kuyucak sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı
hamamlıkızık köyü/Kuyucak /Aydın,
Kuyucak sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı Kuyucak /Aydın,
Kuyucak sosyal yardımlaşma,
Kuyucak sosyal yardımlaşma,
Kuyucak sosyal yardımlaşma vakfı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru sorgulama,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Kuyucak syd vakfı,
Kuyucak sydv,
Kuyucak sydv başvuru,
Kuyucak sydv başvuru formu,
Kuyucak sydv başvuru sorgulama,
Kuyucak sydv gov tr,
Kuyucak sydv iletişim,
Kuyucak sydv online başvuru,
Kuyucak sydv org,
Kuyucak sydv org tr,
Kuyucak sydv org tr sorgulama,
Kuyucak sydv sorgulama,
Kuyucak sydv yardım,
Kuyucak sydv yardım başvuru,
Kuyucak sydv yardım başvurusu,
Kuyucak  sydv başvuru,
Kuyucak sydv online başvuru,
Kuyucak sydv org tr,
yildirim ilçesi sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi,
yildirim sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı başvuru kayıt formu,
sosyal yardımlaşma,müdür,
ilçe,emniyet,
milli eğitim,
trafik,
Kuyucak trafik,
Aydın ili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Kuyucak /Aydın,
Aydın Kuyucak sosyal yardimlasma ve dayanisma vakfı,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı numarası,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Kuyucak sydv iletişim,
Aydın Kuyucak Sosyal yardımlaşma telefon numarası,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Kuyucak kaymakamliği sosyal yardimlasma vakfı,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Kuyucak yardım başvurusu,
e vakıf sosyal yardımlaşma,
http Kuyucaksydv org tr,
kaymakamlık sosyal-yardimlasma-ve-dayanişma-vakfı,
Kuyucak belediyesi sosyal yardımlaşma,
Kuyucak belediyesi sydv,
Kuyucak ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Kuyucak ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Kuyucak/Aydın,
Kuyucak kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma,
Kuyucak sosyal yardımlaşma vakfı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma vakfı Aydın,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı / Aydın Kuyucak,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adresi,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı Kuyucak/Aydın,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürlüğü,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı resmi web sitesi,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı başkanlığı Kuyucak Aydın,
Kuyucak sydv,
Kuyucak sydv @hotmail.com,
Kuyucak sydv başvuru,
Kuyucak sydv başvuru formu,
Kuyucak sydv başvuru sonucu,
Kuyucak sydv başvuru sorgulama,
Kuyucak sydv gov tr,
Kuyucak sydv iletişim,
Kuyucak sydv online başvuru,
Kuyucak sydv online başvuru sorgulama,
Kuyucak sydv org tr,
Kuyucak sydv org tr iletisim,
Kuyucak sydv sorgulama,
Kuyucak sydv yardım başvurusu,
Kuyucak sydv. org. tr giriş,
Kuyucak sydv. org. tr online başvuru,
Kuyucak sydv.gov.tr,
Kuyucak sydv.org.tr basvuru,
Kuyucak sydv.org.tr sorgulama,
sosyal yardımlaşma Kuyucak,
Kuyucak SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA VAKFI başvuru kayıt formu,
Kuyucak kaymakamlığı,
Aydın Kuyucak,zafer orhan,
Kuyucak nüfus müdürlüğü,
Kuyucak ilçe yazı işleri müdürülüğü,
Kuyucak nerede,
Kuyucak kaymakamlığı nerede,
Aydın Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Kuyucak sydv,
Aydın Kuyucak sosyal yardimlasma ve dayanisma vakfı,
Kuyucak Belediyesi,
Kuyucak ilçesi sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi bursu,
Kuyucak kaymakamlığı seyahat izin belgesi,
Kuyucak kaymakamlığı yardım başvurusu,
Kuyucak sosyal yardımlaşma,
Kuyucak sosyal yardımlaşma,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adresi,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Kuyucak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tel,
Kuyucak sosyal yardimlasma vakfı,
Kuyucak sydv başvuru,
Kuyucak sydv gov tr,
Kuyucak sydv iletişim,
Kuyucak sydv org tr,
Kuyucak sydv org tr,
Kuyucak vakfı,
Kuyucak yardımlaşma ve dayanışma derneği,
Kuyucak sosyal yardımlaşma vakfı online başvuru,
Kuyucak sydv org tr,
Kuyucak sydv org tr,
Sosyal yardım online başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Aydın Kuyucak,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı Başvuru,
sosyal-yardimlasma-ve-dayanişma-vakfı Aydın,
Kuyucak,
Kuyucak kaymakamlığı,
Kuyucak kaymakamlığı iletişim,
Kuyucak kaymakamlığı adres,
Aydın Kuyucak,
Kuyucak İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.
İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ GÖREV TANIMI.
Vakıf Başkanı,
Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal hizmet
çalışmalarını yürüten Türkiye genelindeki 1003 SYDV'ye
Bakanlıkça aktarılan "periyodik pay",
Birlikler Vakıflar ve Dernekler kategorisine ait olan ve
Kuyucak bölgesinde yer alan NİLÜFER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI,
Nilvak Kuyucak Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı Kuyucak Aydın,
NİLÜFER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ONLİNE BAŞVURU,
Aydın Merkez Kuyucak İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından ilçede tespit edilen 842 aileye 18 bin liralık (1000) yardım,
SYDV Aydın Kuyucak Büro Görevlisi Alımı haberleri ve son
dakika SYDV Aydın Kuyucak Büro Görevlisi Alımı,

Adresi,Haritadaki Yeri

Aydın/Kuyucak, Aydın
Beş Eylül Mah. Atatürk Cad. 2 Hükümet Konağı Kuyucak/Aydın

Puan

Fiyat
Ürün Durumu
Gönderi

Öne Çıkan Firmalar

Helin Eczanesi
Osmaniye Ensar Giyim

OSMANİYE ENSAR GİYİM

Giyim/Tekstil

Ayrıntıları Gör

Zenka Baklavaci İzmit Çarşı Şubesi
Zenka Baklavaci Yahya Kaptan Şubesi
Gördes İzmir Minibüs Seferleri
Uraw Kozmetik
Gördes Manisa Minibüs Seferleri
Manisa İzmir Minibüs Seferleri
Manisa Gördes Minibüs Seferleri
Vivense Konya Satış Noktası
Zenka Baklavaci İzmit Çarşı Şubesi Zenka Baklavaci İzmit Çarşı Şubesi
Zenka Baklavaci Yahya Kaptan Şubesi Zenka Baklavaci Yahya Kaptan Şubesi
Gördes İzmir Minibüs Seferleri Gördes İzmir Minibüs Seferleri
Uraw Kozmetik Uraw Kozmetik
Gördes Manisa Minibüs Seferleri Gördes Manisa Minibüs Seferleri
Manisa İzmir Minibüs Seferleri Manisa İzmir Minibüs Seferleri
Manisa Gördes Minibüs Seferleri Manisa Gördes Minibüs Seferleri
Vivense Konya Satış Noktası Vivense Konya Satış Noktası