All for Joomla All for Webmasters

En Popüler

Adana Havalimanı'dan Osmaniye Servis Osmaniye den Adana Havalimanı'a Servis

Hatay Erzin İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

TanıtımFavorilere Ekle
0.00 (0 Yorum)

Firma Hakkinda

Hatay Erzin İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Adres ve Telefon (İletişim) Bilgileri:

Adres:İsalı Mah. Şehit Ali Gaffar Okkan Cad. No: 1 Hükmet Konağı Erzin/HATAY

Telefon:(0326) 681 78 68

Erzin İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hatay ili Erzin ilçesin de yer almaktadır Vakıflar ve Dernekler

sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Erzin İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 nasıl ulaşabileceğinizi haritamızda ve Yol tarifini tıklayabilir veya

haritadaki konumunu görebilir veya  telefon numaralarından 

Hatay Erzin İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 

ulaşabilirsiniz. Veya Kaymakamlığın Web Sitesini Ziyaret edebilirsiniz. Tıklayınız.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İşlemleri

 
 Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile
gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere
yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir
şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.
 
            Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik
kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile
geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma
faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.
 
            Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu
kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek
ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için
belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç
durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır.
 
            Her türlü acil durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler ise,
Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve
süreler çerçevesinde bu Kanun ile sağlanacak haklardan yararlandırılır.
 
 • SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARININ YAPTIĞI  İŞ VE İŞLEMLER
 • Nakdi yardım
 • Ayni Yakacak Yardımı (kömür)
 • Eğitim Yardımları
 • Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımı
 • Afet Destekleri (yangın, sel vb.)
 • Gelir Getirici Proje Destekleri
 • İstihdam Yardımları
 • DÜZENLİ YARDIMLAR
 • 2022 Sayılı Kanun Kapsamında engelli ve 65 yaş maaşı
 • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar
 • Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
 • GENEL SAĞLIK SİGORTASI
                       
Başvuru Şartları
Başvuru yapacak kişinin hane içerisinde kişi başı geliri;
01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası muhtaçlık sınırı 286,32TL.
01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arası muhtaçlık sınırı 313,48TL. altında olması gerekmektedir.
            Başvuruda  istenen belgeler:
 1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilecek Sorgu izninin  imzalanması,
2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
3. Afet Yardımı için destekleyici belge
 • Nakit Yardım:
 Muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen İlçemiz sınırlarında ikamet eden, ailelere nakdi destek, düzenli olamaması şartıyla yardım yapılmaktadır.
 • Yakacak Yardımı:
 Muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen aileler için ayni yakacak yardımı evlere teslim şeklinde yapılır.
 • Eğitim Yardımları:
Muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelere eğitim öğretim yılında nakdi yardım yapılır.
 • Şartlı Eğitim Yardımı:
Şartlı Eğitim Yardımı için ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan öğrencilerin olması,
öğrencilerin yatılı olmaması,, hanede ki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekmektedir.
 Muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelerin öğrenci olan çocukları için
okula devam şartı (ayda 4 gün ve az olmak kaydı ile) 2 ayda bir periyodik olarak PTT
vasıtasıyla annelere yapılan nakdi yardımlardır.
2014-2015 öğretim yılında yapılan yardımlar.
İlkokula devam eden kız çocuk için aylık     40,00TL.
İlkokul devam eden erkek çocuk için aylık   35,00TL.
Liseye devam eden kız çocuk için aylık        60,00TL.
Liseye devam eden erkek çocuk için aylık    50,00TL.
 • Şartlı Sağlık Yardımı:
Muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelere 0-60 ay arası çocukların  Sağlık Ocağında
düzenli sağlık kontrollerinin yapılması şartı ve hanede SGK kaydı bulunmaması şartı ile belirli periyotlarda
ödenen  PTT vasıtasıyla annelere yapılan nakdi yardımlardır.
 • Sağlık kontrolü yapılması şartı ile aylık 35,00TL
 • Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne
 • gitmeleri şartıyla verilen Şartlı Sağlık Gebelik   yardımları şu şekildedir:
 • Doğumun hastanede yapılması halinde 1 defa olmak üzere 75 TL
 • Muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 35 TL
 • Doğumdan sonrası 2 defa olmak üzere 35 TL. 
 • Afet Destekleri:
Muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen aileler için yangın, sel vb. gibi yangın,sel tespit
raporlarını ile  vakfımıza başvuru yapmaları halinde nakdi destek sağlanır.
DÜZENLİ YARDIMLAR
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
01.07.1976 kabul edilen 2022 Sayılı Kanun kapsamında  (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.)
Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya
aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması
gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak kaydıyla,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını
doldurmuş Türk vatandaşlarına,
muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak
tutarda aylık bağlanır. Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler
toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler
için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir
sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.(Ek cümle: 20/2/2014-6525/11 md.)
Ayrıca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak
kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz. 65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde
yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.
Yardıma başvuru yapacak kişinin genel sağlık sigortası 6c/1 (yeşilkart) olmalıdır.
Başvuru yapacak kişinin hane içerisinde kişi başı geliri;
01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası muhtaçlık sınırı 286,32TL.
01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arası muhtaçlık sınırı 313,48TL. altında olması gerekmektedir.
İlçe sınırındaki bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardımı kabul edile,
hak sahibinin, ilçe dışına taşınma durumunda, daha önce kabul edilen yardımlar hak niteliğinde
olmayıp, bağlı bulunduğu İlçe Vakıflarından tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
Bu kanun kapsamında engelli ve 65 yaş yaşlılık aylığı bağlanan kişilere 3 ayda bir olmak üzere mart,
haziran, eylül, aralık aylarında PTT aracılığıyla ödeme yapılır.
 
Engelli oranı                                                 Üç Aylık Miktarı
 %40-%69 arası engelli                                  849,39TL
%70 ve üzeri engelli                                      1.274,07TL.
Engelli Aylığı Yakını (18 yaş altı)                 849,39TL.
65 Yaş Aylığı                                                424,68TL.
                                  
01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası muhtaçlık sınırı 286,32TL.
01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arası muhtaçlık sınırı 313,48TL.
 
 • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar
 
            Eşi evli iken vefat etmiş kadınlara yönelik olarak yapılan bu yardım kapsamında
başvuru yapacak kişinin Sosyal Güvence kapsamında aylık almaması ve muhtaçlık sınırının
altında olması  durumu göz önüne alınarak Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı ile yardımın
kabul edilmesi durumunda Düzenli Merkezi Yardımı almaya hak kazanılır.
            İlçe sınırındaki bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından
yardımı kabul edile, hak sahibinin, ilçe dışına taşınma durumunda, daha önce kabul
edilen yardımlar hak niteliğinde olmayıp, bağlı bulunduğu İlçe Vakıflarından tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
Ödemeler iki ayda bir 250,00TL. olmak üzere toplam 500,00TL. PTT aracılığıyla
hak sahibine ödenir. Ödeme ayları 2., 4., 6., 8., 10., 12.,  şeklindedir.
            Düzenli olarak Vakfımızdan Muhtaç Asker Aylığı alanlar her iki aylığı aynı anda alamamaktadır.
 • Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
            Bu Usul ve Esaslara göre, askere gitmiş/gidecek olan kişinin, kanunla kurulu
sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve askerlik dolayısıyla dönemsel yoksulluk
riski bulunan, fakir ve muhtaç durumda olduğu Mütevelli Heyet kararıyla tespit edilen
resmi nikahlı eşi veya anne-babası bu yardımdan yararlandırılır.
            Bu yardım askere gitmiş/gidecek olan kişinin askerlik yaptığı süre boyunca yardım verilebilir.
            Hanede birden fazla asker olması durumunda her asker için şartların uyması durumunda yardım alabilir.
            Askere gitmiş/gidecek olan evli ise, resmi nikahlı eşi, eşi yok ise asker olan kişinin annesi başvuru yapabilecektir.
            Anne ve baba boşanmış ise askerin resmi adres kaydı ve asker olan kişi kiminle yaşıyor ise o kişi başvuru yapabilecektir.
            İlçe sınırındaki bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardımı kabul edile,
hak sahibinin, ilçe dışına taşınma durumunda, daha önce kabul edilen yardımlar hak niteliğinde olmayıp,
bağlı bulunduğu İlçe Vakıflarından tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
            Ödemeler iki ayda bir 250,00TL. olmak üzere toplam 500,00TL. PTT aracılığıyla
hak sahibine ödenir. Ödeme ayları 2., 4., 6., 8., 10., 12.,  şeklindedir.
            Düzenli Merkezi ödeme yardımı olarak Vakfımızdan Eşi Vefat Etmiş Kadınlara
Yönelik Aylık alanlar, Muhtaç Asker Aylığına başvuru yapamamaktadır.
 • GENEL SAĞLIK SİGORTASI:
            28 Aralık 2011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Genel Sağlık Sigortası ( GSS) Kapsamında
Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ doğrultusunda,
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinin ( 1 ) numaralı alt bendi ile ( g)
bendinde belirtilen kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da
dikkate alınarak aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının tespiti 01 Ocak 2012
tarihinden itibaren Vakıflar tarafından yürütülmektedir.

 Kaynak:http://erzin.gov.tr/sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi-islemleri

Hemen Ara

Yol Tarifi İçin Tıklayınız

İlgili Aramalar:

hatay erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı erzincan,
sosyal yardımlaşma vakfı erzincan,
hatay erzin sosyal yardımlaşma,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hatay,
butunleşik sosyal yardımlaşma,
sosyal yardımlaşma vakfı hatay,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı antakya,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma (syd) vakfı,
erzin sydv,
e vakıf sosyal yardımlaşma,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı formu,
sosyal yardımlaşma vakfı gss,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iskenderun,
erzincan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı pdf,
erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
erzincan sydv,
erzin merkez,
hatay erzin sosyal yardımlaşma,
erzin ev,
erzin rehberi,
erzin has,
hatay erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
erzin kaymakamlık,
erzin gov,
sydv erzincan,
erzincan sosyal yardımlaşma vakfı,
Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfi,
ALTINÖZÜ SOSYAL yardimlasma ve DAYANIŞMA VAKFI,
Valilik Yardım başvurusu,
Hatay Sosyal yardimlasma ve Dayanisma Vakfı telefon numarası,
Arsuz Sosyal YARDIMLAŞMA Vakfı,
Sosyal Yardım başvuru,
Hatay Kırıkhan SOSYAL yardimlasma ve DAYANIŞMA Vakfı,
Defne SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA VAKFI telefon numarası,
Erzin SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA VAKFI,
Hatay Sosyal yardimlasma ve Dayanisma Vakfı telefon numarası,
Hatay Reyhanlı SOSYAL yardımlaşma Vakfı,
Arsuz Sosyal YARDIMLAŞMA Vakfı,
İskenderun sosyal yardimlasma numarası,
Hatay Kırıkhan SOSYAL yardimlasma ve DAYANIŞMA Vakfı,
ALTINÖZÜ SOSYAL yardimlasma ve DAYANIŞMA VAKFI,
Defne SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA VAKFI telefon numarası,
erzin, erzin kaymakamlık,
erzin haber,
erzin kaymakamı,
erzin basın, erzin duyuru,
erzin tanıtım, erzin basın açıklamaları,
isos harabeleri
Erzin S.Y.D.V. Başkanlığınca 1000 ton Kömürün ilçe merkez ve 10 köyündeki 2000 aileye dağıtılması işi,
Antakya Sosyal yardımlaşma,
Erzin duyuru,
Erzin ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Erzin/hatay,
Erzin kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Erzin Kaymakamlığı telefon,
Erzin sosyal hizmetler,
Erzin Sosyal Hizmetler telefon numarası,
Erzin sosyal yardımlaşma telefonu,
Erzin sosyal yardımlaşma vakfı,
Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Erzin sydv,
Erzin vakıf iletişim,
Erzin sosyal yardımlaşma telefonu,
hatay Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Hatay Erzin vakıf numarası,
Kaymakamlık,
Nakdi yardım kaç ayda bir alınır 2018,
orta sosyal yardımlaşma vakfı,
sosyal yardımlaşma vakfı hatay,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı antakya,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hatay,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iskenderun,
Sosyal yardimlasma ödemeleri,
Sosyal-yardimlasma telefonu,
Sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi numarası,
Sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi numarası,
ÜSKÜDAR Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı Başvuru Kayıt Formu,
Yeşil kartlılara para yardımı 2020,
Antakya Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma,
antakya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı antakya/hatay,
antakya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı sutaşı/antakya/hatay,
Erzin belediyesi sosyal yardımlaşma,
Erzin kaymakamliği telefon,
Erzin Sosyal Hizmetler nerede,
Erzin sosyal yardımlaşma,
Erzin sosyal yardımlaşma derneği,
Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı telefon numarası,
hatay Erzin sosyal yardımlaşma,
Hatay Erzin SOSYAL yardımlaşma telefon numarası,
Hatay Erzin SOSYAL yardımlaşma telefon numarası,
hatay Erzin sydv,
Hatay merkez sydv org tr,
Hatay Sosyal DAYANIŞMA derneği,
İlçe Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Erzin,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA vakıflarına,
SYDV Başvuru Formu,
Müracaatların değerlendirilmesi aşamasında
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve. Dayanışma Vakfı,
Muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtları,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
Başvuru evrakları elden vakfa teslim edilebileceği gibi,
muhtarlıklara bırakılmak suretiyle de vakfa ulaştırılabilir
Sosyal Destek Yardımları ( Bir defaya mahsus nakit /periyodik nakit ),
Erzin SYDV, Erzin SYDV ilanlarına bakabilirsiniz,
Hatay Erzin SYDV Personel Alım İlanı ,
sydv Erzin personel alımı haberleri ve
son dakika sydv Erzin personel alımı
gelişmeleri için tıklayınız.
sydv Erzin personel alımı ile ilgili tüm haberlere, video,,
Ankara kaymakamlık yardımları
Erzin kaymakamlığı sosyal yardımlaşma
Erzin Sosyal yardımlaşma Vakfı iletişim
Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
Erzin Sosyal yardımlaşma Vakfı iletişim
Erzin sydv
e vakıf sosyal yardımlaşma
Gida yardimi alanlara para yardimi
Kaymakamlık yardım
Kaymakamlık yardım
Sayfada Gezinme
Sosyal yardımlaşmadan kimler faydalanabilir
Sosyal yardimlasma nakdi yardım ne kadar 2019
Sosyal yardimlasma nakdi yardım ne kadar 2020
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı Başvuru
Sosyal-yardimlasma telefonu
Sosyal-yardimlasma Vakfı
Vakıf Yardım Başvurusu
Yeşil kart yardım
(SYDV) 4 Personel Alım İlanı,
Erzin.gov.tr ,
kaymakamlık,
Erzin basın açıklamaları,
Erzin ,
Erzin basın,
Erzin belediyesi,
Erzin cenaze haberleri,
Erzin devlet,
Erzin gov,
Erzin haber kaymakam,
Erzin haber,
Erzin jandarma,
Erzin kaymakamı,
Erzin Kaymakamlığı ,
Erzin kaymakamlığı sosyal yardımlaşma,
Erzin kaymakamlık,
Erzin lokasyonunda yer alan
Erzin sgk,
Erzin Sosyal Hizmetler,
Erzin sosyal yardımlaşma vakfı,
Erzin Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Personel Alım İlanı,
Erzin Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı kaydı,
Erzin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Vakıf
Erzin SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı telefon,
Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı telefonu,
Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfi iletişim,
Erzin sosyal yardimlasma telefon numarası,
Erzin Spor,
Erzin sydv iletişim,
Erzin sydv,
Erzin vakıf,
Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefon numarası,
Erzin,
Erzin,
Asuz kaymakamlık,
Birlikler - Vakıflar ve Dernekler kategorisine ait olan ve
e vakıf sosyal yardımlaşma,
Ev projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ev yapılıyor,
gelişmeleri için tıklayınız,
haber duyurular basın, açıklamaları tüketici hakem heyeti hatay,
haberleri ve son dakika SYDV Hatay Erzin Sosyal Yardım ve İnceleme,
hatay Erzin sosyal yardımlaşma vakfı,
hatay Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Hatay Erzin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Hatay ilçeleri Erzin,
Hatay kaymakamları,
Hatay sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı personel alımı,
Hatay Erzin sosyal yardimlasma telefon numarası,
Hatay sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı personel alımı,
hizmetlerimiz,
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı faaliyet dönemi
İlçe Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
İskenderu kaymakamlığı,
İskenderun kaymakamlığı duyuru,
İskenderun kaymakamlığı sosyal yardimlasma,
kaymakam,
kaymakamlığı,
kaymakamlık duyurular,
Kaymakamlık numarası,
mütevelli heyeti üye seçimi Kaymakam başkanlığında gerçekleştirildi,
sosyal yardımlaşma kurumu antakya,
sosyal yardımlaşma vakfı Erzin,
sosyal yardımlaşma vakfı hatay,
Sosyal YARDIMLAŞMA Vakfı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı antakya,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Erzin,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hatay,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iskenderun,
Sosyal yardimlasma online başvuru,
sosyal-yardimlasma kurumu,
Sosyal-yardimlasma Vakfı,
YDV Hatay Erzin Sosyal Yardım ve İnceleme,
Antakya Belediyesi gıda yardım kartı,
antakya davetiyecileri,
Antakya Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma,
antakya pişirimci,
Antakya Sosyal Hizmetler,
antakya sosyal yardımlaşma,
antakya sosyal yardımlaşma vakfı,
antakya sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği,
antakya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı antakya/hatay,
antakya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
antakya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürü,
antakya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı sutaşı/antakya/hatay,
antakya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı sutaşı/antakya/hatay,
antakya sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefon numarası,
Antakya sosyal yardimlasma telefon numarası,
antakya sydv,
antakya sydv başvuru,
antakya sydv iletişim,
antakya sydv personel alımı,
Antakya sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefon numarası,
Erzin SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA VAKFI,
Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfi,
Erzin SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA VAKFI,
Erzin SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA VAKFI,
Erzin ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Erzin/hatay,
hatay 31,
hatay altınözü sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
hatay antakya sosyal yardımlaşma,
hatay antakya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Hatay Antakya Sosyal yardimlasma telefon numarası,
Hatay antakya sosyal yardimlasma telefon numarası,
hatay arsuz sosyal yardımlaşma vakfı,
hatay arsuz sydv,
hatay Erzin sydv,
hatay Erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
hatay Erzin sydv,
hatay erzin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
hatay hassa sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
hatay hassa sydv,
hatay ili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı antakya/hatay,
hatay iskenderun sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
hatay iskenderun sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı telefonu,
hatay kaşifan,
hatay kırıkhan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
hatay kırıkhan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı numarası,
hatay kırıkhan sydv,
hatay na,
hatay payas sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
hatay samandağ sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
hatay sosyal kültür yardimlaşma ve dayanişma vakfi,
hatay sosyal yardımlaşma,
hatay sosyal yardımlaşma numarası,
hatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
hatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adresi,
hatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru,
hatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu,
hatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
hatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürü,
hatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı,
hatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı telefon numarası,
hatay sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı personel alımı,
hatay sosyal yardimlasma numarasi,
hatay sydv,
hatay sydv başvuru,
hatay sydv personel alımı 2019,
hatay sydv personel alımı 2020,
hatay un,
hatay vakıflar,
hatay valiliği sosyal yardımlaşma vakfı,
hatay yardımlaşma derneği,
Hatay antakya sosyal yardimlasma telefon numarası,
Hatay sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı personel alımı,
hatay.org,
iskenderun ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iskenderun/hatay,
kırıkhan ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kırıkhan/hatay,
kumlu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hatay,
Samandağ Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
sosyal yardımlaşma antakya,
sosyal yardımlaşma hatay,
sosyal yardımlaşma kurumu antakya,
sosyal yardımlaşma vakfı antakya,
sosyal yardımlaşma vakfı antakya,
sosyal yardımlaşma vakfı hatay,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı antakya,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hatay,
Sosyal yardimlasma online başvuru,
sosyal-yardimlasma kurumu,
Sosyal-yardimlasma Vakfı,
sydv hatay,
sydv hatay personel alımı,
1972'liler sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi (72 liler vakfi),

Adresi,Haritadaki Yeri

Hatay/Erzin, Hatay
İsalı Mah. Şehit Ali Gaffar Okkan Cad. No: 1 Hükmet Konağı Erzin/HATAY

Puan

Fiyat
Ürün Durumu
Gönderi

Öne Çıkan Firmalar

Helin Eczanesi
Osmaniye Ensar Giyim

OSMANİYE ENSAR GİYİM

Giyim/Tekstil

Ayrıntıları Gör

Vivense Mersin Satış Noktası
Sephora Antalya Migros Avm
Sephora Ankamall Avm
Sephora Tunalı Hilmi
Sephora Panora Avm
Sephora Kızılay Avm
Sephora Cepa Avm
Sephora Armada Avm
Vivense Mersin Satış Noktası Vivense Mersin Satış Noktası
Sephora Antalya Migros Avm Sephora Antalya Migros Avm
Sephora Ankamall Avm Sephora Ankamall Avm
Sephora Tunalı Hilmi Sephora Tunalı Hilmi
Sephora Panora Avm Sephora Panora Avm
Sephora Kızılay Avm Sephora Kızılay Avm
Sephora Cepa Avm Sephora Cepa Avm
Sephora Armada Avm Sephora Armada Avm