All for Joomla All for Webmasters

En Popüler

Adana Havalimanı'dan Osmaniye Servis Osmaniye den Adana Havalimanı'a Servis

Aydın Koçarlı İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

TanıtımFavorilere Ekle
0.00 (0 Yorum)

Firma Hakkinda

Aydın Koçarlı İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Adres ve Telefon (İletişim) Bilgileri:

Adres            : Orta Mah. Hükümet Konağı Kat:3 Koçarlı/Aydın
 
Telefon         : 0256 761 26 08
 
Faks              : 
 
E-posta         : 

Koçarlı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Aydın ili Koçarlı ilçesin de yer almaktadır Vakıflar ve Dernekler

sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Koçarlı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 nasıl ulaşabileceğinizi haritamızda ve Yol tarifini tıklayabilir veya

haritadaki konumunu görebilir veya  telefon numaralarından 

Aydın Koçarlı İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 

ulaşabilirsiniz. Veya Kaymakamlığın Web Sitesini Ziyaret edebilirsiniz. Tıklayınız.

 VAKFIN GÖREV TANIMI VE VERİLEN HİZMETLER
Vakfımız, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun

amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi kimselere yardımda

bulunmak amacıyla 1986 yılında kurulmuştur.
3294 Sayılı Kanun'un ikinci maddesine göre, 'Fakrü zaruret içinde ve muhtaç

durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve

bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım

veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek,

üretken duruma geçirilebilecek kişiler' bu kanunun kapsamı içindedir. (Ek fıkra: 30/5/1997-KHK-572/17 md.;

Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/77 md.) Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde

sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı

Kanun gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır. Ancak yıl içinde

ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona geri ödenir. (Ek fıkra:

4/7/2012-6353/17 md.) Ayrıca, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle

kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık

veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere

göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için

belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve

muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır. (3) (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/17 md.)

Her türlü acil durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler ise, Fon Kurulu ile

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde

bu Kanun ile sağlanacak haklardan yararlandırılır. 
Vakfımızın karar organı Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti, Vali   Başkanlığında, Belediye

Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım ve  Orman Müdürü,

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Müftüsü, 1 Köy Muhtarı, 1 Mahalle

Muhtarı, 2 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve İl Genel Meclisinin belirlediği 2

hayırsever vatandaştan oluşur.
Vakfımıza yapılan müracaatlar, periyodik aralıklarla toplanılan Mütevelli Heyeti

Toplantılarında, yapılan inceleme ve araştırma sonucu değerlendirilmekte olup,

verilen kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınmaktadır.
Mevcut olan yardım programları ile vatandaşlarımız desteklenmektedir.

Bu yardım programlarının yanında proje uygulamaları ile de

vatandaşlarımızın gelir elde etmeleri sağlanmaktadır.
Vakfımız tarafından uygulanan sosyal yardım programları:
Periyodik (Nakdi) Yardımlar
Yiyecek ve Giyecek Yardımları
Sağlık Destek Yardımları
Eğitim Yardımları
Yakacak Yardımları
Özel Amaçlı (Yangın vs.) Yardımlar
Şartlı Nakit Transferi Sağlık Destekleri
Şartlı Nakit Transferi Eğitim Destekleri
Eşi Vefat Etmiş Yardımı
Öksüz Yetim Yardımı
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
Evde Bakım Yardımı
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı
Kronik Hastalık Yardımı
Elektrik Tüketim Desteği
Vakfımızca, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun

2. maddesinde belirtilen "geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğrenim

imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale gelebilecek, üretken duruma

geçebilecek kişilere" yönelik proje destekleri de verilmektedir.
         
VAKIF MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
İşin Özeti : Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal Yardımlar

Genel Müdürlüğü düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.
Vakfın Hizmet alanına yönelik görevler: 
1- Mütevelli Heyeti gündemini hazırlamak veya hazırlatmak, sekretarya

görevini planlamak ve uygulamak, 
2- Yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile

ilgili iş ve işlemleri planlamak, organize etmek.
3- Belirli zaman aralıklarında yapılacak incelemelere göre, durumu

değişen hanelerin incelenmesini sağlamak.
4- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin görev alanında olan sosyal

inceleme kapsamındaki hane ve çevre incelemelerinin takibini ve denetimini yapmak.
5- Yardım dağıtımının organizasyonunu yapmak ve nezaret etmek.
6- Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili karşılıklı görüşmeleri gizlilik ilkesine

uygun olarak yapmak ve gereği halinde vakıf başkanına raporlamak,
7- Vakıfla ilgili kanun, yönetmelik, genelge, genel yazı gibi düzenlemeler hakkında

bilgi sahibi olmak ve ilgililere bilgi vermek,
8- Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi işlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen

şekilde ve süre sınırları içerisinde sonuçlandırılarak SGK’ya bildirilmesini sağlamak
Vakfın muhasebesi ve mali yükümlülüklerine yönelik görevler:
1- Vakıf Muhasebesinin ilgili mevzuata uygun ve düzenli bir şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,
2- Vakıfta muhasebeci bulunmaması durumunda ilgili görevi yapmak ya da yaptırmak,
3- Vakfın vergi ve yasal yükümlülüklerine ilişkin tahakkuk ve ödeme işlemlerini yaptırmak ve takip etmek,
4- Resmi kurum/kuruluşlara verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve diğer mali tabloları

tam ve doğru olarak düzenlenmesini, yasal süresi içinde ilgili yerlere verilmesini sağlamak ve takip etmek,
5- Vakfın aylık mali durumunu gösteren raporu Mütevelli Heyetine sunmak,
Vakfın genel idaresine yönelik görevler:
1- Vakıf personelinin çalışmalarını takip ederek uyum içinde ve verimli olarak görevlerini

yapabilmeleri için aralarında iş bölümü yapmak, hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
2- Personelin izin işlerini planlamak ve Vakıf Başkanının onayına sunmak,
3- Personelin özlük dosyalarını tutmak ve işlemlerini takip etmek,
4- Vakfın ihtiyacı olan malzemenin mevzuata uygun olarak satın alınması, kaydının

tutulması ve en verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak
5- Vakıf başkanı tarafından verilen vakfın hizmet alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

Kaynak:http://www.kocarli.gov.tr/ilce-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi

Hemen Ara

Yol Tarifi İçin Tıklayınız

İlgili Aramalar:

koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
koçarlı kaymakamlığı sosyal yardımlaşma,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nazilli,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı söke,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı formu,
germencik sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
sosyal yardımlaşma aydın,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı seyhan,
koçarlı sydv,
koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
koçarlı kaymakamlığı sosyal yardımlaşma,
koçarlı şenköy,
koçarlı sayfası,
koçarlı kaymakamlığı,
koçarlı mersinbeleni,
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ,
KOÇARLI KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA. BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE,
Aydın, Koçarlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),
Koçarlı Sosyal Yardimlaşma Ve Dayanişma Vakfi Başkanliği,
Koçarlı Kaymakamı,
Koçarlı/Aydın,
Koçarlı Nüfusu,
İncirliova Kaymakamlığı,
Horasan Kaymakamı,
Aydın kaymakamları,
Köşk Kaymakamlığı,
Kuyucak Kaymakamlığı,
Kuyucak SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
Sultanhisar KAYMAKAMLIĞI Sosyal yardımlaşma,
Koçarlı Kaymakamı,
Kuşadası Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı Kuşadası, Aydın,
Horasan Kaymakamı,
Aydın kaymakamları,
Köşk Kaymakamlığı,
KÖŞK KAYMAKAMLIĞI telefon numarası,
Buraya nasıl gidilir?,
Koçarlı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile nasıl iletişim kurabilirim?,
Koçarlı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı nerede?,


Aydın Koçarlı SYDV Personel Alım İlanı,
AYDIN İLİ Koçarlı İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI,
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
Bozdoğan · Buharkent · Çine · Didim · Germencik · İncirliova ·
Karacasu · Koçarlı · Koçarlı · Köşk · Kuşadası · Kuyucak ·
Nazilli · Söke · Sultanhisar · Yenipazar,
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü,
Koçarlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aydın ili
Koçarlı ilçesinde faaliyet gösteren T.C.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Koçarlı sosyal yardımlaşma vakfı,
e vakıf sosyal yardımlaşma,
sosyal yardımlaşma vakfı edirne,
butunleşik sosyal yardımlaşma,
Köşk Kaymakamlığı,
KÖŞK KAYMAKAMLIĞI telefon numarası,
Aydın kaymakamları,
Söke ilçe kaymakamlığı,
Aydın Yenipazar Kaymakamlık,
Sultanhisar KAYMAKAMLIĞI,
Koçarlı Kaymakamı,
AYDIN Kaymakamlığı telefon numarası,
Buraya nasıl gidilir?,
Koçarlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma
Vakfı ile nasıl iletişim kurabilirim?,
Koçarlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı nerede?,
Buranın çalışma saatleri nasıl?,
Aydın Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü,
aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma,
aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın kaymakamlığı yardım başvurusu,
aydın merkez sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
AYDIN SOSYAL yardimlasma numarasi,
Aydin sosyal yardımlaşma telefon numarası,
Koçarlı kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Koçarlı sosyal yardımlaşma,
Koçarlı sosyal yardımlaşma vakfı,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
sosyal yardımlaşma aydın,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aydın,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kuşadası,
Sosyal yardimlasma ödemeleri,
Sosyal-yardimlasma telefonu,
sosyal-yardimlasma vakfı,
Valilik Yardım fonu,
Yüreğir Vakıf nakdi yardım sorgulama,
Birlikler Vakıflar ve Dernekler kategorisine ait olan ve
Koçarlı ilçesinde yer alan AYDIN SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI kaydı,
İl Vakfımız ile Koçarlı Ilçe Vakfımız müşterek Deprem tatbikatı
çalışmalarına devam ediyoruz,
Koçarlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın
2020 faaliyet raporunu hakkında bilgi,
ilçe sos yrd. hizmet standartları. T.C.. Koçarlı KAYMAKAMLIĞI.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI.
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU,
Aydın kaymakamlık sosyal yardimlasma,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Koçarlı kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma,
Aydın Koçarlı Sosyal yardımlaşma telefon numarası,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nerede,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Aydın Koçarlı Sosyal yardımlaşma telefon numarası,
Aydın Koçarlı sydv,
Aydın Koçarlı sydv iletişim,
Aydın yildirim kaymakamliği telefon numarası,
Aydın sosyal yardimlasma ve dayanişma vakfı,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı,
Aydın Efeler kaymakamlık yardım başvurusu,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Efeler,
www Koçarlı sydv org tr,
Koçarlı belediyesi sydv,
Koçarlı kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Koçarlı kaymakamlığı sydv,
Koçarlı sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı,
Koçarlı sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı
hamamlıkızık köyü/Efeler/Aydın,
Koçarlı sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı Koçarlı /Aydın,
Koçarlı sosyal yardımlaşma,
Koçarlı sosyal yardımlaşma,
Koçarlı sosyal yardımlaşma vakfı,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru sorgulama,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Koçarlı syd vakfı,
Koçarlı sydv,
Koçarlı sydv başvuru,
Koçarlı sydv başvuru formu,
Koçarlı sydv başvuru sorgulama,
Koçarlı sydv gov tr,
Koçarlı sydv iletişim,
Koçarlı sydv online başvuru,
Koçarlı sydv org,
Koçarlı sydv org tr,
Koçarlı sydv org tr sorgulama,
Koçarlı sydv sorgulama,
Koçarlı sydv yardım,
Koçarlı sydv yardım başvuru,
Koçarlı sydv yardım başvurusu,
Efeler sydv başvuru,
Efeler sydv online başvuru,
Efeler sydv org tr,
yildirim ilçesi sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi,
yildirim sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı başvuru kayıt formu,
sosyal yardımlaşma,müdür,
ilçe,emniyet,
milli eğitim,
trafik,
Koçarlı trafik,
Aydın ili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Efeler/Aydın,
Aydın Efeler sosyal yardimlasma ve dayanisma vakfı,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı numarası,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Koçarlı sydv iletişim,
Aydın Koçarlı Sosyal yardımlaşma telefon numarası,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Efeler kaymakamliği sosyal yardimlasma vakfı,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Efeler yardım başvurusu,
e vakıf sosyal yardımlaşma,
http Efelersydv org tr,
kaymakamlık sosyal-yardimlasma-ve-dayanişma-vakfı,
Koçarlı belediyesi sosyal yardımlaşma,
Koçarlı belediyesi sydv,
Koçarlı ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Koçarlı ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Efeler/Aydın,
Koçarlı kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Koçarlı sosyal yardımlaşma,
Koçarlı sosyal yardımlaşma vakfı,
Koçarlı sosyal yardımlaşma vakfı Aydın,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı / Aydın Efeler,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adresi,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı Efeler/Aydın,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürlüğü,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı resmi web sitesi,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı başkanlığı Koçarlı Aydın,
Koçarlı sydv,
Koçarlı sydv @hotmail.com,
Koçarlı sydv başvuru,
Koçarlı sydv başvuru formu,
Koçarlı sydv başvuru sonucu,
Koçarlı sydv başvuru sorgulama,
Koçarlı sydv gov tr,
Koçarlı sydv iletişim,
Koçarlı sydv online başvuru,
Koçarlı sydv online başvuru sorgulama,
Koçarlı sydv org tr,
Koçarlı sydv org tr iletisim,
Koçarlı sydv sorgulama,
Koçarlı sydv yardım başvurusu,
Koçarlı sydv. org. tr giriş,
Koçarlı sydv. org. tr online başvuru,
Koçarlı sydv.gov.tr,
Koçarlı sydv.org.tr basvuru,
Koçarlı sydv.org.tr sorgulama,
sosyal yardımlaşma Efeler,
Koçarlı SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA VAKFI başvuru kayıt formu,
Koçarlı kaymakamlığı,
Aydın Efeler,zafer orhan,
Koçarlı nüfus müdürlüğü,
Koçarlı ilçe yazı işleri müdürülüğü,
Koçarlı nerede,
Koçarlı kaymakamlığı nerede,
Aydın Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Koçarlı sydv,
Aydın Efeler sosyal yardimlasma ve dayanisma vakfı,
Koçarlı Belediyesi,
Koçarlı ilçesi sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi bursu,
Koçarlı kaymakamlığı seyahat izin belgesi,
Koçarlı kaymakamlığı yardım başvurusu,
Koçarlı sosyal yardımlaşma,
Koçarlı sosyal yardımlaşma,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adresi,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Koçarlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tel,
Koçarlı sosyal yardimlasma vakfı,
Koçarlı sydv başvuru,
Koçarlı sydv gov tr,
Koçarlı sydv iletişim,
Koçarlı sydv org tr,
Koçarlı sydv org tr,
Koçarlı vakfı,
Koçarlı yardımlaşma ve dayanışma derneği,
Efeler sosyal yardımlaşma vakfı online başvuru,
Efeler sydv org tr,
Efeler sydv org tr,
Sosyal yardım online başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Aydın Efeler,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı Başvuru,
sosyal-yardimlasma-ve-dayanişma-vakfı Aydın,
Efeler,
Koçarlı kaymakamlığı,
Koçarlı kaymakamlığı iletişim,
Koçarlı kaymakamlığı adres,
Aydın Efeler,
Koçarlı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.
İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ GÖREV TANIMI.
Vakıf Başkanı,
Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal hizmet
çalışmalarını yürüten Türkiye genelindeki 1003 SYDV'ye
Bakanlıkça aktarılan "periyodik pay",
Birlikler Vakıflar ve Dernekler kategorisine ait olan ve
Koçarlı bölgesinde yer alan NİLÜFER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI,
Nilvak Koçarlı Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı Koçarlı Aydın,
NİLÜFER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ONLİNE BAŞVURU,
Aydın Merkez Koçarlı İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından ilçede tespit edilen 842 aileye 18 bin liralık (1000) yardım,
SYDV Aydın Koçarlı Büro Görevlisi Alımı haberleri ve son
dakika SYDV Aydın Koçarlı Büro Görevlisi Alımı,  

Adresi,Haritadaki Yeri

Aydın/Koçarlı, Aydın
Orta Mah. Hükümet Konağı Kat:3 Koçarlı/Aydın

Puan

Fiyat
Ürün Durumu
Gönderi

Öne Çıkan Firmalar

Helin Eczanesi
Osmaniye Ensar Giyim

OSMANİYE ENSAR GİYİM

Giyim/Tekstil

Ayrıntıları Gör

Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gemlik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Büyükorhan İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Gölmarmara salihli Minibüs Seferleri
Gölmarmara Saruhanlı Minibüs Seferleri
Gölmarmara Akhisar Minibüs Seferleri
Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gemlik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Gemlik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Büyükorhan İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Büyükorhan İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Gölmarmara salihli Minibüs Seferleri Gölmarmara salihli Minibüs Seferleri
Gölmarmara Saruhanlı Minibüs Seferleri Gölmarmara Saruhanlı Minibüs Seferleri
Gölmarmara Akhisar Minibüs Seferleri Gölmarmara Akhisar Minibüs Seferleri