All for Joomla All for Webmasters

En Popüler

Adana Havalimanı'dan Osmaniye Servis Osmaniye den Adana Havalimanı'a Servis

Aydın Efeler İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

TanıtımFavorilere Ekle
0.00 (0 Yorum)

Firma Hakkinda

Aydın Efeler İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Adres ve Telefon (İletişim) Bilgileri:

Adres:Güzelhisar Mah. 39. Sok. No:15  Efeler/AYDIN

Telefon:
Fax: 0256 214 50 88

Efeler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Aydın ili Efeler ilçesin de yer almaktadır Vakıflar ve Dernekler

sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Efeler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 nasıl ulaşabileceğinizi haritamızda ve Yol tarifini tıklayabilir veya

haritadaki konumunu görebilir veya  telefon numaralarından 

Aydın Efeler İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 

ulaşabilirsiniz. Veya Kaymakamlığın Web Sitesini Ziyaret edebilirsiniz. Tıklayınız.

Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

        VAKFIN GÖREV TANIMI VE VERİLEN HİZMETLER
        Vakfımız, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun
amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi kimselere yardımda bulunmak
amacıyla 1986 yılında kurulmuştur.
        3294 Sayılı Kanun'un ikinci maddesine göre, 'Fakrü zaruret içinde ve muhtaç
durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu
kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım
veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek,
üretken duruma geçirilebilecek kişiler' bu kanunun kapsamı içindedir. (Ek fıkra: 30/5/1997-KHK-572/17 md.;
Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/77 md.) Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun
kapsamındadır. Ancak yıl içinde ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona geri
ödenir. (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/17 md.) Ayrıca, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış
olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri,
onaltı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir
ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır. (3) (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/17 md.)
Her türlü acil durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler ise, Fon Kurulu ile Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde bu Kanun ile
sağlanacak haklardan yararlandırılır. 
        Vakfımızın karar organı Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti, Vali   Başkanlığında, Belediye
Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım ve  Orman Müdürü,
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Müftüsü, 1 Köy Muhtarı, 1 Mahalle Muhtarı,
2 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve İl Genel Meclisinin belirlediği 2 hayırsever vatandaştan oluşur.
Vakfımıza yapılan müracaatlar, periyodik aralıklarla toplanılan Mütevelli Heyeti Toplantılarında,
yapılan inceleme ve araştırma sonucu değerlendirilmekte olup, verilen kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınmaktadır.
        Mevcut olan yardım programları ile vatandaşlarımız desteklenmektedir. Bu yardım
programlarının yanında proje uygulamaları ile de vatandaşlarımızın gelir elde etmeleri sağlanmaktadır.
        Vakfımız tarafından uygulanan sosyal yardım programları:
        Periyodik (Nakdi) Yardımlar
        Yiyecek ve Giyecek Yardımları
        Sağlık Destek Yardımları
        Eğitim Yardımları
        Yakacak Yardımları
        Özel Amaçlı (Yangın vs.) Yardımlar
        Şartlı Nakit Transferi Sağlık Destekleri
        Şartlı Nakit Transferi Eğitim Destekleri
        Eşi Vefat Etmiş Yardımı
        Öksüz Yetim Yardımı
        Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
        Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
        Evde Bakım Yardımı
        Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı
        Kronik Hastalık Yardımı
        Elektrik Tüketim Desteği
        Vakfımızca, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun 2. maddesinde belirtilen
"geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğrenim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale
gelebilecek, üretken duruma geçebilecek kişilere" yönelik proje destekleri de verilmektedir.
         
        VAKIF MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
        İşin Özeti : Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.
        Vakfın Hizmet alanına yönelik görevler: 
        1- Mütevelli Heyeti gündemini hazırlamak veya hazırlatmak, sekretarya görevini planlamak ve uygulamak, 
        2- Yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemleri planlamak, organize etmek.
        3- Belirli zaman aralıklarında yapılacak incelemelere göre, durumu değişen hanelerin incelenmesini sağlamak.
        4- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin görev alanında olan sosyal inceleme kapsamındaki
hane ve çevre incelemelerinin takibini ve denetimini yapmak.
        5- Yardım dağıtımının organizasyonunu yapmak ve nezaret etmek.
        6- Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili karşılıklı görüşmeleri gizlilik ilkesine uygun olarak
yapmak ve gereği halinde vakıf başkanına raporlamak,
        7- Vakıfla ilgili kanun, yönetmelik, genelge, genel yazı gibi düzenlemeler hakkında bilgi sahibi
olmak ve ilgililere bilgi vermek,
        8- Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi işlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen şekilde ve
süre sınırları içerisinde sonuçlandırılarak SGK’ya bildirilmesini sağlamak
        Vakfın muhasebesi ve mali yükümlülüklerine yönelik görevler:
        1- Vakıf Muhasebesinin ilgili mevzuata uygun ve düzenli bir şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,
        2- Vakıfta muhasebeci bulunmaması durumunda ilgili görevi yapmak ya da yaptırmak,
        3- Vakfın vergi ve yasal yükümlülüklerine ilişkin tahakkuk ve ödeme işlemlerini yaptırmak ve takip etmek,
        4- Resmi kurum/kuruluşlara verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve diğer mali
tabloları tam ve doğru olarak düzenlenmesini, yasal süresi içinde ilgili yerlere verilmesini sağlamak ve takip etmek,
        5- Vakfın aylık mali durumunu gösteren raporu Mütevelli Heyetine sunmak,
        Vakfın genel idaresine yönelik görevler:
        1- Vakıf personelinin çalışmalarını takip ederek uyum içinde ve verimli olarak görevlerini
yapabilmeleri için aralarında iş bölümü yapmak, hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
        2- Personelin izin işlerini planlamak ve Vakıf Başkanının onayına sunmak,
        3- Personelin özlük dosyalarını tutmak ve işlemlerini takip etmek,
        4- Vakfın ihtiyacı olan malzemenin mevzuata uygun olarak satın alınması, kaydının
tutulması ve en verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak
        5- Vakıf başkanı tarafından verilen vakfın hizmet alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

Hemen Ara

Yol Tarifi İçin Tıklayınız

İlgili Aramalar:

Aydın Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü,
aydın efeler sosyal yardımlaşma,
aydın efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın kaymakamlığı yardım başvurusu,
aydın merkez sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
AYDIN SOSYAL yardimlasma numarasi,
Aydin sosyal yardımlaşma telefon numarası,
efeler kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
efeler sosyal yardımlaşma,
efeler sosyal yardımlaşma vakfı,
efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı,
efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
sosyal yardımlaşma aydın,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aydın,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kuşadası,
Sosyal yardimlasma ödemeleri,
Sosyal-yardimlasma telefonu,
sosyal-yardimlasma vakfı,
Valilik Yardım fonu,
Yüreğir Vakıf nakdi yardım sorgulama,
Birlikler Vakıflar ve Dernekler kategorisine ait olan ve
Efeler ilçesinde yer alan AYDIN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI kaydı,
İl Vakfımız ile Efeler Ilçe Vakfımız müşterek Deprem tatbikatı çalışmalarına devam ediyoruz,
Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2019 faaliyet raporunu hakkında bilgi,
ilçe sos yrd. hizmet standartları. T.C.. EFELER KAYMAKAMLIĞI. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI. HİZMET STANDARTLARI TABLOSU,
Aydın kaymakamlık sosyal yardimlasma,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Efeler kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma,
Aydın Efeler Sosyal yardımlaşma telefon numarası,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nerede,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Aydın Efeler Sosyal yardımlaşma telefon numarası,
Aydın Efeler sydv,
Aydın Efeler sydv iletişim,
Aydın yildirim kaymakamliği telefon numarası,
Aydın sosyal yardimlasma ve dayanişma vakfı,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı,
Aydın Efeler kaymakamlık yardım başvurusu,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Efeler,
www Efeler sydv org tr,
Efeler belediyesi sydv,
Efeler kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Efeler kaymakamlığı sydv,
Efeler sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı,
Efeler sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı hamamlıkızık köyü/Efeler/Aydın,
Efeler sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı Efeler/Aydın,
Efeler sosyal yardımlaşma,
Efeler sosyal yardımlaşma,
Efeler sosyal yardımlaşma vakfı,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru sorgulama,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Efeler syd vakfı,
Efeler sydv,
Efeler sydv başvuru,
Efeler sydv başvuru formu,
Efeler sydv başvuru sorgulama,
Efeler sydv gov tr,
Efeler sydv iletişim,
Efeler sydv online başvuru,
Efeler sydv org,
Efeler sydv org tr,
Efeler sydv org tr sorgulama,
Efeler sydv sorgulama,
Efeler sydv yardım,
Efeler sydv yardım başvuru,
Efeler sydv yardım başvurusu,
Efeler sydv başvuru,
Efeler sydv online başvuru,
Efeler sydv org tr,
yildirim ilçesi sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi,
yildirim sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı başvuru kayıt formu,
sosyal yardımlaşma,müdür,
ilçe,emniyet,
milli eğitim,
trafik,
Efeler trafik,
Aydın ili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Efeler/Aydın,
Aydın Efeler sosyal yardimlasma ve dayanisma vakfı,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı numarası,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Efeler sydv iletişim,
Aydın Efeler Sosyal yardımlaşma telefon numarası,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Efeler kaymakamliği sosyal yardimlasma vakfı,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı telefonu,
Aydın Efeler yardım başvurusu,
e vakıf sosyal yardımlaşma,
http Efelersydv org tr,
kaymakamlık sosyal-yardimlasma-ve-dayanişma-vakfı,
Efeler belediyesi sosyal yardımlaşma,
Efeler belediyesi sydv,
Efeler ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Efeler ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Efeler/Aydın,
Efeler kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Efeler sosyal yardımlaşma,
Efeler sosyal yardımlaşma vakfı,
Efeler sosyal yardımlaşma vakfı Aydın,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı / Aydın Efeler,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adresi,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı Efeler/Aydın,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürlüğü,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı resmi web sitesi,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı başkanlığı Efeler Aydın,
Efeler sydv,
Efeler sydv @hotmail.com,
Efeler sydv başvuru,
Efeler sydv başvuru formu,
Efeler sydv başvuru sonucu,
Efeler sydv başvuru sorgulama,
Efeler sydv gov tr,
Efeler sydv iletişim,
Efeler sydv online başvuru,
Efeler sydv online başvuru sorgulama,
Efeler sydv org tr,
Efeler sydv org tr iletisim,
Efeler sydv sorgulama,
Efeler sydv yardım başvurusu,
Efeler sydv. org. tr giriş,
Efeler sydv. org. tr online başvuru,
Efeler sydv.gov.tr,
Efeler sydv.org.tr basvuru,
Efeler sydv.org.tr sorgulama,
sosyal yardımlaşma Efeler,
Efeler SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA VAKFI başvuru kayıt formu,
Efeler kaymakamlığı,
Aydın Efeler,zafer orhan,
Efeler nüfus müdürlüğü,
Efeler ilçe yazı işleri müdürülüğü,
Efeler nerede,
Efeler kaymakamlığı nerede,
Aydın Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın Efeler sydv,
Aydın Efeler sosyal yardimlasma ve dayanisma vakfı,
Efeler Belediyesi,
Efeler ilçesi sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi bursu,
Efeler kaymakamlığı seyahat izin belgesi,
Efeler kaymakamlığı yardım başvurusu,
Efeler sosyal yardımlaşma,
Efeler sosyal yardımlaşma,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adresi,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
Efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tel,
Efeler sosyal yardimlasma vakfı,
Efeler sydv başvuru,
Efeler sydv gov tr,
Efeler sydv iletişim,
Efeler sydv org tr,
Efeler sydv org tr,
Efeler vakfı,
Efeler yardımlaşma ve dayanışma derneği,
Efeler sosyal yardımlaşma vakfı online başvuru,
Efeler sydv org tr,
Efeler sydv org tr,
Sosyal yardım online başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Aydın Efeler,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı Başvuru,
sosyal-yardimlasma-ve-dayanişma-vakfı Aydın,
Efeler,
Efeler kaymakamlığı,
Efeler kaymakamlığı iletişim,
Efeler kaymakamlığı adres,
Aydın Efeler,
Efeler İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.
İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ GÖREV TANIMI.
Vakıf Başkanı,
Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal hizmet
çalışmalarını yürüten Türkiye genelindeki 1003 SYDV'ye
Bakanlıkça aktarılan "periyodik pay",
Birlikler Vakıflar ve Dernekler kategorisine ait olan ve
Efeler bölgesinde yer alan NİLÜFER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI,
Nilvak Efeler Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı Efeler Aydın,
NİLÜFER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ONLİNE BAŞVURU,
Aydın Merkez Efeler İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından ilçede tespit edilen 842 aileye 18 bin liralık (1000) yardım,
SYDV Aydın Efeler Büro Görevlisi Alımı haberleri ve son dakika SYDV Aydın Efeler Büro Görevlisi Alımı,
Aydın Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü,
aydın bozdoğan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
aydın didim sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
aydın didim sydv,
aydın efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
aydın efeler sydv,
aydın ili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Aydın kaymakamlığı yardım başvurusu,
aydın köşk sydv,
aydın merkez sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
aydın sosyal dayanışma vakfı,
aydın sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı aydın merkez/aydın,
aydın sosyal yardımlaşma,
aydın sosyal yardımlaşma iletişim,
aydın sosyal yardımlaşma kurumu,
aydın sosyal yardımlaşma nerede,
aydın sosyal yardımlaşma telefonu,
aydın sosyal yardımlaşma vakfı iletişim,
aydın sosyal yardımlaşma ve dayanışma,
aydın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
aydın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru,
aydın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
aydın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürü,
aydın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı,
AYDIN SOSYAL yardimlasma numarasi,
aydın söke sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
aydın sydv,
aydın sydv iletişim,
aydın sydv müdürü,
aydın sydv personel alımı,
aydın sydv personel alımı 2019,
aydın sydv personel alımı 2020,
aydın valiliği sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
aydın yardım,
Aydin sosyal yardımlaşma telefon numarası,
aydin sosyal yardimlaşma vakfi,
Didim Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,
efeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
kuşadası ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kuşadası/aydın,
kuşadası sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kuşadası/aydın,
nazilli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nazilli/aydın,
Sosyal Yardım başvuru,
sosyal yardımlaşma aydın,
sosyal yardımlaşma vakfı aydın,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aydın,
Sosyal-yardimlasma telefonu,
sosyal-yardimlasma vakfı,
söke ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı söke/aydın,
sydv aydın,

1972'liler sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi (72 liler vakfi),
3 sydv personel alımı,
3294 sydv kanunu,
3294 sydv,
e devlet sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
e devlet sydv sorgulama,
İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
sosyal yardımlaşma vakfı öğrenci yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 1000 tl yardım,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 15000 kredi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 2022 maaş sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 2022 maaşları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 3294 sayılı kanun,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı dilekçe örneği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı ne kadar,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adres,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aile yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı amacı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru dilekçesi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu doldurulmuş örneği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu ek-1,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru sonucu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bayram parası 2019,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bayram parası 2020,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs 2020,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs başvuru sonuçları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs başvurusu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs dilekçesi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs sonuçları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu 2019,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu 2020,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu ne kadar,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu ne zaman verilecek,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı calisma saatleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çağrı merkezi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çalışma saatleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çoçuk parası,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çoçuk yardım sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çoçuk yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı destekleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı devlete mi bağlı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı dilekçe örneği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı dilekçe örnekleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı dul maaşı ne kadar 2020,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı e devlet,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı e devlet,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eğitim yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı elektrik,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eleman alımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı engelli maaşı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı engelli yardımları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı erzak yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı faaliyetleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı facebook,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı fakirlik,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı faydaları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı formu nasıl doldurulur,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı gelir testi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı gelirleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı genel müdürlüğü,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı giriş,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı görevleri kısaca,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı haberleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı haciz,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hakkında bilgi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hane beyan formu nasıl doldurulur,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hangi bakanlığa bağlı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hangi yardımları nelerdir,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı harçtan muaf mı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hibe kredileri,

Adresi,Haritadaki Yeri

Aydın/Efeler, Aydın
Güzelhisar Mah. 39. Sok. No:15 Efeler/AYDIN

Puan

Fiyat
Ürün Durumu
Gönderi

Öne Çıkan Firmalar

Helin Eczanesi
Osmaniye Ensar Giyim

OSMANİYE ENSAR GİYİM

Giyim/Tekstil

Ayrıntıları Gör

Bursa Yenişehir İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Orhangazi İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Orhaneli İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Mustafakemalpaşa İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Mudanya İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Kestel İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Keles İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Güler Emlak
Bursa Yenişehir İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Yenişehir İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Orhangazi İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Orhangazi İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Orhaneli İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Orhaneli İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Mustafakemalpaşa İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Mustafakemalpaşa İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Mudanya İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Mudanya İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Kestel İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Kestel İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Keles İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Keles İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Güler Emlak Güler Emlak