All for Joomla All for Webmasters

En Popüler

Adana Havalimanı'dan Osmaniye Servis Osmaniye den Adana Havalimanı'a Servis

Akıncılar Tapu Müdürlüğü

TanıtımFavorilere Ekle
0.00 (0 Yorum)
iletisim Bilgileri +90 346 280 10 71
https://www.tkgm.gov.tr/tr/node/997
Tıkla Ara: +90 346 280 10 71

Firma Hakkinda

 Akıncılar Tapu Müdürlüğü

Telefon: 
(346) 280 10 71
Faks: 
361 51 45
Adres: 
Hükümet Konağı Kat: 1 AKINCILAR / SİVAS
Şehir: 
Sivas
Email: 
 

Hemen Ara

Yol Tarifi İçin Tıklayınız

Tapu Dairesi Açılış Kapanış Saati 2020:

Sabah Açılış Saati:
08.00 – 12.00
Öğlen Tatili: 12.00 – 13.00
Akşam Açılış-Kapanış Saati:
13.00 – 17.00
 

TAPU İŞLEMLERİNDE DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR

Tapu işlemlerinizi şahsen veya noterden verilen

vekaletname ile yetkili kılacağınız vekilleriniz

aracılığıyla yapabilirsiniz. 

Tapu müdürlüklerindeki işlemlerinizin

hızlandırılmasına ilişkin vaatte bulunan

yetkisiz kişilere itibar etmeyiniz.  

Şahsen veya vekiliniz olmadan, tapu müdürlüklerince

gerçekleştirilecek olan akitli işlemlerde; resmi senet

tanzimi öncesinde hazırlanması ve noksanlıkların

ikmal etmesi için, emlakçılar ile tapu sicilinde hak sahibi

olan kişiler arasında düzenlenecek tellaliye sözleşmesinin

ve işlemler için gerekli belge ve evrakların asıllarının

emlakçı tarafından bizzat ilgili tapu müdürlüğüne ibraz

edilerek başvuruda bulunulması ve başvuruda bulunanın

gerçek hak sahibi tarafından verilen yetkiye ve onun

imzasına dayanarak yapıldığının tespit edilmesi halinde,

emlakçıların iş takip edilebilmelerine imkan sağlanmış olup,

bunun dışındaki aracı ve iş takipçisi olduklarını iddia

eden şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir.

Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler müdürlüklerde

bulunan danışma ve başvuru birimleri aracılığıyla kabul

edilmekte ve gerekli bilgilendirmeler sağlanmaktadır.

Tapu Müdürlüklerimizin İletişim Bilgilerini,

http://www.tkgm.gov.tr/tr/tasra

adresinden öğrenebilirsiniz.
Tapu İşlemleri İçin Gerekli Evrakları,

https://randevu.tkgm.gov.tr/tr/Appointment/AppointmentDocuments

adresinden öğrenebilirsiz.
Tapu Müdürlüklerine Başvuru,

İşlem Süreci ve Kullanılacak Belgelerin Özellikleri
Başvuru

Tapu işlemlerinizi yaptırmak için müdürlüklerimize

şahsen veya yetkili vekiliniz aracılığıyla başvurabilirsiniz.

Başvuru ve başvuruda izlenen yöntem Genel Müdürlüğümüz

tarafından yayınlanan 2014/1 sayılı genelgede belirlenmiştir.

a- Taşınmaz Maliki veya Temsilcisinin Müracaatı:

 Tapu Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyen taşınmaz

maliki veya yetkili temsilcisi işlem için gerekli evrakı

hazırlayarak müdürlüklerimizdeki sıramatik

cihazlarından sıra numarası alırlar.

Sıramatik sistemi bulunmayan müdürlüklerimizde başvuru,

müdürlüğün başvuru birimine yapılır.

bAlo 181 Çağrı Merkezi

veya E-randevu Üzerinden Başvuru:

Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi

Alo 181 Çağrı Merkezimizi arayarak veya

Genel Müdürlüğümüz http://randevu.tkgm.gov.tr 

 web sitesinden tapu müdürlüğünde yapacağı işlem için randevu alır.

Telefon veya e-randevu ile başvurunun yararı, sıramatik

kullanımına gerek kalmaksızın, başvuru bölümüne

doğrudan yönlenerek zaman kaybı ve yığılmaların önüne geçilmesidir.

 1. İşlem Süreci ve SMS İle Bilgilendirme

İşlem yaptırmak isteyen kişi, başvuru bölümündeki

yetkili personele, gerekli belgeleri ibraz eder.

Başvuru masasında görevli personel başvuruyla ilgili olarak;

TAKBİS’den taşınmazla ilgili bilgileri kontrol eder.

İşlemin yapılmasını engelleyici bir durum ya da evrak

eksikliği yoksa, başvuru belgesini iki suret hazırlayarak,

talep sahibinin cep telefonu numarasını ve imzasını

almak suretiyle başvurusunu kaydeder.

Başvuru belgesinin bir sureti talep sahibine verilir.

Eksik evrak ya da işlemin yapılmasına engel bir

kısıtlama bulunması halinde işleme başlanılmayıp,

başvuru belgesine eksiklikler/engeller yazılır.

Bu durumda eksikliklerin giderilmesi hususu

talep sahibine bildirilir.

İşlem aşamaları SMS yolu ile başvuru sahibine bildirilir.

SMS bilgilendirme hizmeti ile başvurusunu

yapan vatandaşa; işleme başlama,

harç bilgisi, akit randevusunun verilmesi süreçleri

ve varsa eksik evraka ilişkin bildirimler iletilmektedir.

Ayrıca

 http://www.tkgm.gov.tr/tr/sayfa/tapu-islem-sorgu 

veya http://m.tkgm.gov.tr/   adresinden

işlem aşamaları sorgulanabilir. 

İşlemin hazırlanmasını müteakiben,

işlem sahibine tapu harçlarını

ve döner sermaye hizmet bedelini

ilgili banka şubesine ödeyebileceğine ilişkin SMS gönderilir.

Bu aşamada tapu müdürlüğünden

makbuz alınmaksızın başvuru numarası

ile tapu harçları ve döner sermaye

ücretleri yatırılarak, bildirilen saatte

tapu müdürlüğünde imzaya hazır olunur.

 1. Harçların Tahsilatı

E-tahsilat uygulaması ile tapu işlemlerinde

harç ve döner sermaye hizmet bedelinin

gişe dışı tahsilat kanallarından (İnternet, ATM vb.)

ödenmesi sağlanarak bürokratik süreçler azaltılmıştır.

E-tahsilat kapsamında, döner sermaye

hizmet bedelleri ile tapu harçlarının, 

vatandaşlarımızca talep edilmesi

halinde banka şubelerinin içerisindeki

gişelerden de tahsil edilmesi ve vergi tahsil

alındısı ile döner sermaye dekontlarına

ihtiyaç duyulması durumunda, ilgili

banka şubelerinden temin edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca döner sermaye hizmet bedelinin

sanal pos üzerinden kredi kartı kullanılarak

tahsili mümkün hale getirilmiş olup,

tapu harçlarının sanal pos üzerinden

tahsiline en yakın zamanda imkân verilecektir.

 1. Tapu Müdürlüklerinde
 2. İbraz Edilecek Belgelerin Özellikleri

a-Kimlik Belgesi: Tapu Sicili Tüzüğüne

göre tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi

olarak kullanılabilecek olan belgeler;

 • Fotoğraflı TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
 • Pasaport (Yabancı uyruklular için),
 • Avukat kimliği,
 • Milletvekili kimliği,
 • Mavi Kart (12.04.2013 tarihinden
 • sonra verilmiş ise tek başına Kimlik Belgesi olarak kullanılır. 
 • 5203/4112 yasalara tabi gerçek kişiler
 • için Türk Vatandaşlığından
 • Çıkma Belgesi (Mavi/Pembe Kart) 12.04.2013
 • tarihinden önce verilmiş ise
 • Yabancı Kimlik Belgesi veya Pasaport ile birlikte kullanılır.
 • Bu belgeler dışında (sürücü belgesi, memur kimlik kartı vb)
 • bir belge kullanılamaz.
 • Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi
 • tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin
 • TC Kimlik numaralarının,
 • Tüzel kişilerde Vergi Kimlik
 • Numarasının/MERSİS Numarasının ibrazı zorunludur.

b-Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş,

 • Vesikalık
 • 6x4cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.
 • (Fotokopi fotoğrafların işlemlerimizde kullanması mümkün değildir)

c-Yetki Belgesi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketler için;

 • Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş,
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunu'nun
 • 2. maddesi kapsamında verilen ve yetkililerin
 • kimlik bilgilerinin ve TC Kimlik numaralarının
 • açıkça yer aldığı yetki belgesi olmalıdır.

d-Vekaletname: Tapu ve kadastro müdürlüklerinde

yapılacak işlem için hak sahibi tarafından verilen

vekaletnamenin noterlik veya konsolosluklarca

düzenleme şeklinde tanzim edilmesi gerekmektedir.

Yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde ayrıca

aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır;

 • Yabancı ülkelerdeki Türk Elçilik
 • ve Konsolosluklarınca düzenlenen vekaletnameler
 • Noterlik Kanunundaki hükümlere tabidir.
 • Yabancı devletlerin yetkili makamlarınca
 • kendi kanunlarına göre düzenlenen
 • vekaletnameler ise düzenlendiği ülkenin yetkili
 • makamlarınca 5 Ekim 1961 tarihli La Haye
 • sözleşmesine göre tasdik edilip,
 • “Apostille” (Convention de La Haye du Octobre 1961)
 • ibaresini taşıyan vekaletnamelerde o yerdeki
 • Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmadan işlem yapılacaktır.
 • “Apostille” tasdiki bulunmayan vekaletnamelerde ise, ilgili
 • noter imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından,
 • bu mercinin imza ve mührünün de o yerdeki
 • Türk Konsolosluğunca tasdik edilmiş olması aranılacaktır.

e- Zorunlu Deprem Sigortası (DASK):

 • Tapu müdürlüğünde işleme konu taşınmazın
 • ev, bina, mesken, konut vb. niteliğinde olması,
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında
 • mesken, konut vb. ile ticarethane, büro, iş yeri,
 • dükkan vasıflı bağımsız bölümlerin
 • aynı ana gayrimenkulde bir arada olması durumunda,
 • İşleme konu taşınmazın cinsinin arazi
 • veya arsa olmasıyla birlikte beyanlar
 • hanesinde bina ve evin muhdesat
 • olarak belirtilmesi halinde, 6305 sayılı
 • Afet Sigortaları Kanunu göre Zorunlu
 • Deprem Sigortası poliçelerinin ibraz edilmesi zorunludur.

f- Emlak Beyan Değeri

 • Taşınmazın emlak beyan değerini gösteren
 • belgenin, sınırları içinde bulunduğu
 • belediyeden alınması ve işlemin y
 • apıldığı yıla ait olması gerekir.
 1. Sahtecilik Girişimlerine
 2. Karşı E-Devlet Kullanımını Yaygınlaştıralım.

Tapu sicil kayıtlarının güvenliğinin

artırılması amacına yönelik olarak

taşınmazla ilgili maliklerinin isteğiyle

ya da istek dışı gerçekleşecek herhangi

bir işlem yapıldığında e-devlet üzerinden beyan

edilen doğru ve güncel cep telefonu numarasına

SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu yeni uygulamayla vatandaşların

adlarına kayıtlı taşınmazlar,

do­landırıcılık ve sahteciliğe karşı korunmaktadır.

E-devlet hizmeti kapsamında; tapu harçlarını­zı sorgulayabilir,

taşınmazların tapu bilgilerine ve detay bilgilerine ulaşılabilirsiniz.

Telefon ve adres bilgilerini beyan edilebilir,

sistemde kayıtlı olmayan T.C. kimlik numaralarının

entegrasyonunu beyan esası ile sağlayabilirsiniz.

Bu hizmetlerin tamamına hızlı ve

güvenli eri­şim imkânı sağlayan https://www.turkiye.gov.tr/ 

ad­resinden ulaşılabilmektedir.

 1. Taşınmaz devrine ilişkin bedeli
 2. TAKASBANK aracılığıyla ödeyebilirsiniz.   

            Genel Müdürlüğümüz ile Takasbank arasında

yapılan protokol kapsamında taşınmaz piyasasında

gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinde, alıcı ve

satıcıların talep etmesi halinde taşınmazın devrine ilişkin

bedelin güvenli bir yöntemle el değiştirmesini sağlayacak

altyapı kurulmuştur. Bu doğrultuda, Takasbank

birimlerince, alım-satım işlemine ait makbuz numarası

ve taraf bilgileri ile TAKBİS’te sorgulama yapılarak,

sorgulama sonucu satış işleminin tamamlanıp,

taşınmazın alıcı adına tescil edildiğinin öğrenilmesiyle,

alıcının hesabındaki para Takasbank aracılığıyla

anlık olarak satıcının hesabına transfer edilecektir

. Böylece nakdin sahte çıkması ve dolandırıcılık

gibi riskler ile taraflar arasındaki

güven problemi bertaraf edilmiş olacaktır.

Kaynak adresi:

https://www.tkgm.gov.tr/tr/sayfa/tapu-islemlerinde-dikkat-edilecek-hususlar

İlgili Aramalar:
sivas akıncılar tapu sicil müdürlüğü,
akıncılar tapu müdürlüğü,
sivas akıncılar,
sivas akıncılar belediyesi,
sivas akıncılar harita,
sivas akıncılar nerede,
sivas akıncılar tarihi,
sivas akıncılar toki,
sivas akıncılar harita,
sivas akıncılar,
sivas akıncılar tapu sicil müdürlüğü,
sivas akıncılar yol haritası,
sivas akıncılar nerede,
sivas akıncılar yağlıçayır köyü,
sivas akıncılar sıyrındı köyü,
sivas akıncılar kargo,
sivas akıncılar yol tarifi,
sivas akıncılar noterliği,
Akıncılar Tapu Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
Hükümet Konağı Kat: 1 AKINCILAR / SİVAS. Şehir: Sivas.
Bölge Müdürlüğü: Sivas Tapu ve Kadastro XX. Bölge Müdürlüğ,
Akıncılar Tapu Müdürlüğü ,
Akıncılar - Hükümet Konağı K:1 ,
Sivas : Akıncılar - Hükümet Konağı K:1
Bölgesinde Bulunan Akıncılar Tapu,
Akıncılar Tapu Müdürlüğünü mü Arıyorsunuz? Akıncılar
Tapu Ve Kadastro Müdürlükleri ,
Harita ve Adresleri,
AKINCILAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ iletişim telefon ve adres bilgileri ,
AKINCILAR SİVAS TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ,
Akıncılar Tapu Müdürlüğü,telefonu,adresi,Sivas,
Devlet-Resmi Kurumlar,firması,tel,numarası,
faks,telefon sorgulama,telefon rehberi,
numara sorgulama,
İletişim BilgileriSivas Akıncılar
Tapu Müdürlüğü Sivas ili Akıncılar
ilçesinde faaliyet gösteren
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ye bağlı
bir tapu müdürlüğü,
Akıncılar Tapu Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Müdürlükleri,
akıncılar tapu müdürlüğü,
sivas akıncılar tapu sicil müdürlüğü,
akıncılar mahallesi,

Adresi,Haritadaki Yeri

Sivas/Akıncılar, Sivas
Hükümet Konağı Kat: 1 Akıncılar/ SİVAS

Puan

Fiyat
Ürün Durumu
Gönderi

Öne Çıkan Firmalar

Helin Eczanesi
Osmaniye Ensar Giyim

OSMANİYE ENSAR GİYİM

Giyim/Tekstil

Ayrıntıları Gör

Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gemlik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Büyükorhan İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Gölmarmara salihli Minibüs Seferleri
Gölmarmara Saruhanlı Minibüs Seferleri
Gölmarmara Akhisar Minibüs Seferleri
Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gemlik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Gemlik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Büyükorhan İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Büyükorhan İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Gölmarmara salihli Minibüs Seferleri Gölmarmara salihli Minibüs Seferleri
Gölmarmara Saruhanlı Minibüs Seferleri Gölmarmara Saruhanlı Minibüs Seferleri
Gölmarmara Akhisar Minibüs Seferleri Gölmarmara Akhisar Minibüs Seferleri