All for Joomla All for Webmasters

En Popüler

Adana Havalimanı'dan Osmaniye Servis Osmaniye den Adana Havalimanı'a Servis

Adana İl Defterdarlığı

TanıtımFavorilere Ekle
0.00 (0 Yorum)
Adana İl Defterdarlığı
iletisim Bilgileri +90 322 458 83 70
https://adana.defterdarligi.gov.tr/
Tıkla Ara: +90 322 458 83 70

Firma Hakkinda

Adana İl Defterdarlığı

Adres ve Telefon (İletişim) Bilgileri:

Adres: Döşeme Mahallesi Mücahitler Caddesi Yeni Valilik Binası D/E Blok Kat: 3
01130 Seyhan / ADANA
Telefon : (0322) 458 83 70 – 458 83 67 – 458 83 69 – 459 49 51
                              459 06 15 – 459 06 16 – 459 50 19 – 457 55 61
Mail/E-Posta : 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren,

uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali

disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde

optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,

saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.

Adana Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikası çerçevesinde etkin bir insan gücü planlamasıyla, devletin muhasebe

ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, il idaresinde muhakemat hizmetleri ve

hukuk danışmanlığı yapmaktır.

Vizyonu;
Mali hizmetlerin zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, kamu

kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, saydamlığı ve

hesap verilebilirliği sağlayan bir Defterdarlık olmaktır.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sıra Nolu Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi uyarınca Bakanlık Taşra Teşkilatı Defterdarlıklardan oluşur.

Defterdar

MADDE 243 – (1) Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve

il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi,

denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı

hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur.

(2) Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.

(3) İl ve ilçe birimlerini incelemek ve denetlemek üzere defterdar emrine defterdarlık

uzmanları verilebilir.

Deftardarlık Birimleri

MADDE 244 – (1) Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında, muhasebat ve

muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur.

(2) Büyükşehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı bulunan il merkezlerindeki ilçe

malmüdürlükleri dışındaki birimler doğrudan doğruya defterdarlığa bağlıdır.

Muhasebat Birimleri

MADDE 245 – (1) Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri,

saymanlık müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden oluşur.

Muhasebe Müdürlükleri

MADDE 246 – (1) Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi

halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler.

Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu

ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze

gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak

üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.

(2) Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli

sayıda müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

 

Saymanlık Müdürlükleri

MADDE 247– (1) Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve

başmüdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer

dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler.

Kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye saymanlıkları

da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.

(2) Saymanlık müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı,

defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Malmüdürlükleri

MADDE 248 – (1) Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken

yerlerde tahakkuk, tahsilat ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur.

İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı,

defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılabilir.

(2) Malmüdürü,  Bakanlığın ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun

olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki

servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Muhakemat Birimleri

MADDE 249 – (1) Muhakemat birimleri, muhakemat müdürlükleri ve müdürlük

olmayan yerlerde Hazine avukatlığı servisinden oluşur.

(2) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il

ve ilçeye ilişkin olanlarını muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatlıkları yürütür.

Personel Müdürlükleri

MADDE 250 – (1) Personel müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

  1. a) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,
  2. b) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,
  3. c) Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet
  4. içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,

ç) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,

  1. d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kaynak:https://adana.defterdarligi.gov.tr/hakkimizda/gorevlerimiz/

Hemen Ara

Yol Tarifi İçin Tıklayınız

İlgili Aramalar:

 Adana MALİYE BAKANLIĞI,
Adana defterdarlık Yemek Listesi,
Adana Defterdarlığı,
Şahin Özmertyurt,
Defterdarlık Nedir,
Mersin defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü,
Defterdarlık Yemek,
Adana GÜMRÜK SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ iletişim,
.İl ve ilçe birimlerini incelemek ve denetlemek
üzere defterdar emrine defterdarlık uzmanlarıverilebilir.
Deftardarlık Birimleri 1.Defterdarlık birimleri,
T.c. Hazine ve maliye bakanlığı - adana defterdarlığı -
muhasebe denetmenleri büro başkanlığı ,
seyhan , adana seyhan bölgesi,
Son dakika Adana Defterdarlığı haberleri,
adana defterdarlığı ile ilgili en son haberler ve
Adana Defterdarlığı son gelişmeler,
adana defterdarlığı muhakemat müdürlüğü,
adana defterdarlığı milli emlak müdürlüğü,
adana defterdarlığı iletişim,
adana defterdarlığı personel müdürlüğü,
adana defterdarlığı yemek,
adana defterdarlığı muhasebe müdürlüğü,
adana defterdarlığı maliye misafirhanesi,
adana defterdarlığı karataş dinlenme tesisleri,
adana defterdarlığı aylık yemek listesi,
adana defterdarlığı adres,
adana defterdarlığı aylık yemek,
adana defterdarlığı aralık ayı yemek listesi,
adana defterdarlığı araç satışı,
adana defterdarlık aylık yemek listesi,
adana defterdarlık anaokulu,
adana defterdarlığı mart ayı yemek listesi,
adana defterdarlık,
adana defterdarlığı batı emlak müdürlüğü,
adana defterdarlığı kreş ve gündüz bakımevi,
adana deftarlık,
adana çukurova defterdarlığı,
adana defterdarlığı doğu emlak müdürlüğü,
adana defterdarlığı karataş dinlenme tesisleri 2019,
adana defterdarlığı karataş eğitim ve dinlenme tesisleri,
adana defterdarlık ek hizmet binası,
adana defterdarı emin temiz,
adana defterdarlığı milli emlak müdürlüğü iletişim,
adana defterdarlık yemek,
adana defterdarlığı ihale ilanları,
adana defterdarlık iletişim,
adana il defterdarlığı,
adana il defterdarlığı adresi,
adana valiliği defterdarlık iletişim,
adana defterdarlığı karataş maliye kampı,
adana defterdarlığı karataş,
adana defterdarlığı karataş kampı,
adana defterdarlığı kreşi,
adana defterdarlığı yemek listesi,
adana defterdarlığı yemekhane listesi,
adana defterdarlık yemek listesi,
adana defterdarlığı nisan ayı yemek listesi,
adana defterdarlığı muhasebe müdürlüğü telefon,
adana defterdarlığı misafirhanesi,
adana defterdarlığı nerede,
adana defterdarlık nerede,
adana defterdarlığı telefon numaraları,
adana defterdarlığı vergi numarası,
adana defterdarlık personel müdürlüğü,
adana defterdarlığı seyhan mal müdürlüğü,
adana defterdarlık telefon,
adana valiliği defterdarlık telefon,
adana valiliği defterdarlık yemek listesi,
adana valiliği defterdarlık,
adana valiliği defterdarlık milli emlak dairesi başkanlığı,
adana valiligi defterdarlık aylık yemek listesi,
adana valiliği defterdarlık muhakemat müdürlüğü,
adana defterdarlığı yemekhane,
adana defterdarlık yemekhane,
adana defterdar yardımcıları,
adana defterdarlığı muhakemat müdürlüğü,
adana defterdarlığı milli emlak müdürlüğü,
adana defterdarlığı iletişim,
adana defterdarlığı personel müdürlüğü,
adana defterdarlığı yemek,
adana defterdarlığı muhasebe müdürlüğü,
adana defterdarlığı maliye misafirhanesi,
adana defterdarlığı karataş dinlenme tesisleri,
adana defterdarlığı aylık yemek listesi,
adana defterdarlığı adres,
adana defterdarlığı aylık yemek,
adana defterdarlığı aralık ayı yemek listesi,
adana defterdarlığı araç satışı,
adana defterdarlık aylık yemek listesi,
adana defterdarlık anaokulu,
adana defterdarlığı mart ayı yemek listesi,
adana defterdarlık,
adana defterdarlığı batı emlak müdürlüğü,
adana defterdarlığı kreş ve gündüz bakımevi,
adana deftarlık,
adana çukurova defterdarlığı,
adana defterdarlığı doğu emlak müdürlüğü,
adana defterdarlığı karataş dinlenme tesisleri 2019,
adana defterdarlığı karataş eğitim ve dinlenme tesisleri,
adana defterdarlık ek hizmet binası,
adana defterdarı emin temiz,
adana defterdarlığı milli emlak müdürlüğü iletişim,
adana defterdarlık yemek,
adana defterdarlığı ihale ilanları,
adana defterdarlık iletişim,
adana il defterdarlığı,
adana il defterdarlığı adresi,
adana valiliği defterdarlık iletişim,
adana defterdarlığı karataş maliye kampı,
adana defterdarlığı karataş,
adana defterdarlığı karataş kampı,
adana defterdarlığı kreşi,
adana defterdarlığı yemek listesi,
adana defterdarlığı yemekhane listesi,
adana defterdarlık yemek listesi,
adana defterdarlığı nisan ayı yemek listesi,
adana defterdarlığı muhasebe müdürlüğü telefon,
adana defterdarlığı misafirhanesi,
adana defterdarlığı nerede,
adana defterdarlık nerede,
adana defterdarlığı telefon numaraları,
adana defterdarlığı vergi numarası,
adana defterdarlık personel müdürlüğü,
adana defterdarlığı seyhan mal müdürlüğü,
adana defterdarlık telefon,
adana valiliği defterdarlık telefon,
adana valiliği defterdarlık yemek listesi,
adana valiliği defterdarlık,
adana valiliği defterdarlık milli emlak dairesi başkanlığı,
adana valiligi defterdarlık aylık yemek listesi,
adana valiliği defterdarlık muhakemat müdürlüğü,
adana defterdarlığı yemekhane,
adana defterdarlık yemekhane,
adana defterdar yardımcıları,
adana defterdarlığı seyhan mal müdürlüğü,
seyhan satılmış,
seyhan bilir,
defterdarlığı,
seyhan ec,
e defterdarlık,

Adresi,Haritadaki Yeri

Adana/Seyhan, Adana
Döşeme Mahallesi Mücahitler Caddesi Yeni Valilik Binası D/E Blok Kat: 3 01130 Seyhan / ADANA

Puan

Fiyat
Ürün Durumu
Gönderi

Öne Çıkan Firmalar

Helin Eczanesi
Osmaniye Ensar Giyim

OSMANİYE ENSAR GİYİM

Giyim/Tekstil

Ayrıntıları Gör

Bursa Kestel İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Keles İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Güler Emlak
Bursa Karacabey İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa İznik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Kestel İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Kestel İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Keles İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Keles İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Güler Emlak Güler Emlak
Bursa Karacabey İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Karacabey İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa İznik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa İznik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)